Welkom op de website van Gastouderopvang BIJzzzonder

Mijn naam is Gerrie (geboren in ’91) en samen met mijn partner Eric (geboren in ’84) en 2 kinderen woon ik in het mooie Veenendaal.
Ik ben gediplomeerd Pedagogisch Werker (PW3) en in het bezit van een certificaat Eerst Hulp aan Kinderen (EHBO).
Beide zijn wij in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Gastouderopvang BIJzzzonder is een kleinschalige opvang in huiselijke sfeer voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De opvang bestaat uit maximaal 5 kinderen per dag. Door het kleine aantal kinderen is er meer tijd en aandacht voor het individuele kind.naamloos
Daardoor kan er beter ingespeeld worden op de behoeftes en ontwikkelingen van het kind. Door de verschillende leeftijden kunnen de kinderen van elkaar leren en elkaar helpen. Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich op zijn eigen manier.
Gastouderopvang BIJzzzonder stimuleert de kinderen in het zelfstandig en groot worden, maar ook met het samen delen en spelen met anderen kinderen. Hierdoor groeit zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
Er worden verschillende activiteiten en spelletjes georganiseerd die afgestemd zijn op de leeftijd en ontwikkelingen van de kinderen, daarbij hoort ook het creëren van de rustmomenten.
Er word bij Gastouderopvang BIJzzzonder gewerkt met Kiki. Kiki is een beer die meedraait in en tijdens de opvang, een klein vertrouwensvriendinnetje.
Gastouderopvang BIJzzzonder bied het kind een veilige en warme plek waar ze zichzelf kunnen zijn en thuis kunnen voelen.
Het belang van het kind staat altijd voorop. Er is bij gastouderopvang één vast en vertrouwd gezicht.

Onze woning is rook- en huisdiervrij!

Gastouderopvang BIJzzzonder  is aangesloten bij meerdere gastouderbureaus en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Ook staat Gastouderopvang BIJzzzonder geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.